Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging met meer dan 917.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Jaarlijks doneert Vivara Pro een vast bedrag aan Natuurmonumenten om Nederland open en groen te houden, zodat we kunnen blijven genieten van de natuur.

"Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban. Dat doen we omdat de natuur bron van inspiratie en verwondering is. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een dichtbevolkt land is natuur extra kwetsbaar. Daarom beschermt Natuurmonumenten natuurgebieden en waardevolle landschappen. Die natuur stellen we veilig door natuur aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken voor iedereen. Dat doen we met steun van vrienden, vrijwilligers, leden en bedrijven.Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare prachtige natuur. Van uitgestrekte, robuuste natuur tot zeer kleine, maar vaak zeer waardevolle gebieden. Ook zetten we ons in voor de ontwikkeling van nieuwe natuur en de aanleg van verbindingszones tussen natuurgebieden, zodat planten en dieren de kans krijgen zich te verspreiden. De otter bijvoorbeeld, die op steeds meer plekken in ons waterrijke land wordt gezien, of de kraanvogel die weer in Nederland broedt. Resultaten die aantonen dat natuurbescherming werkt. Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat de natuur in Nederland voor de komende generaties behouden blijft."

Kijk voor meer informatie op http://www.natuurmonumenten.nl