Stichting Egelbescherming Nederland

Egelbescherming Nederland is de grootste opvang voor egels in West-Europa. Jaarlijks vangen zij 1200 gewonde, zieke en verweesde egels op. Het doel is net als bij de eekhoorns om de egels tijdelijk op te vangen, (medisch) te verzorgen en te laten revalideren om ze vervolgens weer vrij te laten in de natuur.

Het bijvoeren van egels is van groot belang. Moeders van jonge egels moeten ’s nachts soms uren foerageren om voldoende eten te vergaren voor haarzelf en haar jongen. Door bij te voeren hebben zij en de jongen een veel grotere overlevingskans. 

De expertise van Egelbescherming Nederland op het gebied van bijvoeren heeft Vivara Pro gebruikt om verschillende voersoorten voor egels te ontwikkelen. Daarnaast adviseren wij Vivara Pro bij de ontwikkeling van een egelvoederhuis en een egelwoonhuis.

"Help mee met de bescherming van egels.i


De egel is een beschermde diersoort binnen de Flora- en faunawetgeving. Dit houdt in dat egels niet verstoord, gevangen of gedood mogen worden en dat het verboden is om hun nesten, holen of andere voortplantings- of verblijfplaatsen te beschadigen of te verstoren.

Met de producten van Vivara Pro helpt u de Nederlandse biodiversiteit, waaronder de egels, te beschermen en te ondersteunen."

Jenny Kleve
Directeur Stichting Egelbescherming Nederland

Kijk voor meer informatie op www.egelbescherming.nl