De Eendenkooi Stichting

De Eendenkooi Stichting is (inter)nationaal en lokaal actief en is een kennis- en informatiepunt voor eendenkooien en het historische ambacht van de eendenkooiker. Vivara Pro heeft een samenwerkingsverband met De Eendenkooi Stichting dat zich onder meer richt op de ontwikkeling van eendenkorven, waardoor eenden de beschikking hebben over een schuil- en broedgelegenheid.

Kijk voor meer informatie op www.eendenkooi.net